Kanalizácia (okres Žilina)

UPOZORNENIE !
Dokumenty a formuláre uvedené na tejto podstránke slúžia výhradne pre zákazníkov napájajúcich sa na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci projektu „
Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“, spolufinancovaného z fondu Európskej únie – ISPA.

Použitie formulárov :

„Žiadosť 6“ – použijú zákazníci, pre ktorých je stavebným úradom mesto Žilina
„Žiadosť 7“ – použijú zákazníci, pre ktorých je stavebným úradom obec
„Dohoda 1“, „Dohoda 2“, „Dohoda 3“ – použijú zákazníci podľa usmernenia kompetentných zamestnancov (Obec, SEVAK, a.s.)

Dokumenty

– technické podmienky a pokyny pre zriadenie odberného miesta na kanalizačnej prípojke a pre prevádzkovanie kanalizačnej prípojky

(2008-07-11)

– všeobecné podmienky a pokyny pre zriadenie pripojenia na verejnú kanalizáciu

(2009-03-12)

– o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu v rámci projektu ISPA – platná iba pre mestá okresu Žilina

(2012-06-12)

– o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu v rámci projektu ISPA – platná iba pre obce okresu Žilina

(2012-06-12)

2017-12-14T16:13:50+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29