Kanalizácia (mesto Rajec)

UPOZORNENIE !

Dokumenty a formuláre uvedené na tejto podstránke slúžia pre zákazníkov napájajúcich sa na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci projektu „
Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“, spolufinancovaného z Kohézneho fondu Európskej únie.
Dokumenty

 

(2012-07-19)

– o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu za

účelom odvádzania odpadových vôd (Mestá)

(2012-07-19)

2017-12-14T16:12:21+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29