Metodická príručka – Dolné Kysuce

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce – projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

DolneKysuce_prirucka_final.pdf

Metodická príručka – Žilina – Trnové

Žilina – Trnové – kanalizácia – projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

PriruckaTrnove.pdf

Metodická príručka – Horné Kysuce

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc – projekt spolufi­nancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

metodicka-prirucka-horne-kysuce-1.pdf