Hospodárske stredisko Špeciálne činnosti okrem prác na verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v správe spoločnosti ponúka mestám, obciam, podnikateľským subjektom a fyzickým osobám služby vozidlami špeciálnej dopravy:

Formulár dopytu služieb špeciálnych činností

V prípade, že máte záujem využiť niektorú zo služieb špeciálnych činností, vyplňte potrebné údaje v dopytovom formulári a my vás budeme kontaktovať.


  Odoslaním formulára prehlasujem oboznámenie sa s podmienkami spracovania osobných údajov.

  Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sa nachádzajú na odkaze:
  https://www.sevak.sk/ochrana-osobnych-udajov/ostatni-zmluvni-partneri/

  Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami k aktuálnemu Cenníku výkonov a služieb, ktoré sa nachádzajú na odkaze:
  https://www.sevak.sk/aktuality/externy-cennik-vykonov-a-sluzieb-ucinny-od-01-01-2021/

  Čistenie kanalizácie vozidlami

  CASK MAN Kroll–Hellmers – je to kombinované kanalizačné vozidlo s recykláciou nasatej odpadovej vody, je určené k vysokotlakovému, hydromechanickému čisteniu kanalizačnej a stokovej siete od naplavenín, nánosov a usadenín.

  Použitie vozidla pri:

  • a) čistení dažďovej a kanalizačnej siete (dĺžka sacej hadice je 150 m, do priemeru max. 1 500 mm)
  • b) odsávaní kalu pri jednorazovom objeme 6,7 m3 a z max. hĺbky 9 m
  • c) čistení domovej kanalizácie nízkotlakovým krtom – max. dĺžka do 50 m

  CASK Mercedes Benz Actros Cappelloto – je to špeciálne vozidlo určené k vysokotlakovému, hydromechanickému čisteniu kanalizačnej a stokovej siete od naplavenín, nánosov, usadenín

  Použitie vozidla pri:

  • a) čistení dažďovej a kanalizačnej siete (dĺžka sacej hadice je 80 m, do priemeru max. 1500 mm, objem fekálnej nádrže 5 m3, objem vodnej nádrže 4,5 m3)
  Chcem zadať dopyt na službu

  Vývoz žúmp a septikov vozidlami

  CASK Renault Kerax (objem fekálnej nádrže 11m3, dĺžka hadíc 40 m, objem vodnej nádrže 4 m3, dĺžka tlakovej hadice 80 m, do priemeru 300 mm)

  CAS Tatra T 815 (objem fekálnej nádrže 10,5 m3, dĺžka hadíc 15 m)

  CAS MAN TGS (objem fekálnej nádrže 8,5 m3, dĺžka hadíc 40 m)

  Chcem zadať dopyt na službu

  Dovoz pitnej vody vozidlami

  CAV Renault Kerax (objem cisterny pitnej vody 10 m3)

  CAV Tatra T 815 (objem cisterny pitnej vody 12 m3)

  Chcem zadať dopyt na službu

  Vyhľadávanie porúch na vodovodoch

  Vytýčenie vodovodu a kanalizácie

  Vykonávame vytyčovanie trás vodovodných potrubí a jeho súčastí a vyhľadávanie a vytyčovanie únikov vody hlavne na vonkajších rozvodoch. Na tieto činnosti sú využívané zariadenia METROTECH 990 a METROTECH i 5000

  Na lokalizáciu únikov vody používame:

  • digitálne korelátory CORRELUX P2 a CORRELUX P1
  • zemné mikrofóny HYDROLUX HL 5000 a HYDROLUX HL 4000
  Chcem zadať dopyt na službu

  Monitoring kanalizačnej siete

  Na monitoring kanalizácie používame moderný kamerový systém ECO Star 300, pomocou ktorého zisťujeme poškodenia a celkový stav kanalizačného systému. Kameru možno použiť od dimenzie potrubia DN 200. Potrubie musí byť pred monitoringom vyčistené tlakovým vozom (ak je kanalizačný systém z betónu alebo kameniny a nie je dostatočne vyčistený, odporúčaný priemer potrubia je od DN 250). Z výsledkov kontroly kanalizačného systému je vyhotovený protokol a údaje sú poskytované na CD.

  Chcem zadať dopyt na službu