Reklamačný poriadok – iné služby

– ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu práv a nárokov za vady v poskytovaných službách a na dodaných výrobkoch
2017-12-14T14:33:21+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29