Ponuka služieb

Spoločnosť ponúka mestám a obciam podnikateľským subjektom a fyzickým osobám komplexné služby:

Podrobné informácie v prípade záujmu o poskytnutie služby:

 1. Doprava a zneškodnenie:
  • odpadu a odpadovej vody zhromažďovanej v ŽUMPE
  • odpady kat. čísla 20 03 04 – kal zo SEPTIKOV
  • kal z čistenia komunálnych odpadových vôd kat. číslo 19 08 05 (DOMOVÉ A MALÉ ČOV)
  • Viac info.
  • Objednávka
 2. Čistenie a pretláčanie kanalizácie
 3. Dovoz pitnej vody

Súvisiace odkazy