Služby

Služby2020-02-04T11:21:10+01:00

Ponuka služieb

Spoločnosť ponúka mestám a obciam podnikateľským subjektom a fyzickým osobám komplexné služby:

Podrobné informácie v prípade záujmu o poskytnutie služby:

 1. Doprava a zneškodnenie:
  • odpadu a odpadovej vody zhromažďovanej v ŽUMPE
  • odpady kat. čísla 20 03 04 – kal zo SEPTIKOV
  • kal z čistenia komunálnych odpadových vôd kat. číslo 19 08 05 (DOMOVÉ A MALÉ ČOV)
  • Viac info.
  • Objednávka
 2. Čistenie a pretláčanie kanalizácie
 3. Dovoz pitnej vody

Súvisiace odkazy

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

 • Dispečing - hlásenie porúch:

 • +421 (0) 41 707 17 29