Pracovná ponuka

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

Vedúci čistiarne odpadových vôd

Pracovná pozícia sa obsadzuje na dobu určitú, s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú s nástupom od 01.01.2022

Náplňou práce uvedenej pracovnej pozície je riadenie prevádzky ČOV v súlade s prevádzkovým poriadkom, zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákonom o vodách v aktuálnom znení a v znení vykonávacích predpisov a zákonom o BOZP, vrátane jeho vykonávacích predpisov.

Požiadavky na kandidáta:

Vzdelanie: VŠ II. stupeň technické zameranie

Odborná prax: predchádzajúca odborná prax je vítaná

Od kandidáta ďalej požadujeme:

 • vítaná je odborná spôsobilosť na prevádzkovanie verejnej kanalizácie kategórie K-1
 • znalosť súvisiacej legislatívy
 • vítaná je predchádzajúca prax s vedením zamestnancov
 • vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič

Požadované zručnosti a kompetencie:

 • Práca s PC – úroveň používateľ
 • Organizačná schopnosť
 • Zodpovednosť
 • Samostatnosť a rozhodnosť
 • Technické myslenie

Úspešnému kandidátovi ponúkame:

Mzda: minimálna základná zložka mzdy vo výške od 1 170,- €/mesačne. Výška základnej zložky závisí od dosiahnutej odbornej praxe.
K základnej zložke mzdy je vyplácaná výkonnostná sadzba, jej výška závisí od kvality plnenia úloh.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • dovolenka nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok na stravu nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok na kultúrne a športové podujatia
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • práca v stabilnej spoločnosti

Váš štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov posielajte v termíne do 30.10.2021 na adresu: mariana_sevcikova@sevak.sk, v predmete správy uveďte „pracovná ponuka – vedúci ČOV“, alebo poštou na adresu:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 Žilina

Informácie o výberovom konaní
Budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky.
Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú k dispozícii na https://www.sevak.sk/ochrana-osobnych-udajov/uchadzaci-o-pracu/