Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje návštevníkom, že na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a uvoľňujúcim sa opatreniam, budú od 10.05.2021 v štandardných prevádzkových hodinách pre verejnosť otvorené pracoviská:

Zákaznícke centrá v Žiline a v Čadci,

Pokladňa a podateľňa v sídle spoločnosti

Osobné návštevy pre účel konzultácií k vyjadrovacím činnostiam

Vzhľadom na platné opatrenia žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny našich zamestnancov spoločnosti pri vstupoch do budov.

Zároveň žiadame návštevníkov, aby  počas celého pobytu v interiéroch budov spoločnosti dodržiavali hygienické opatrenia, vyplývajúce z aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Naďalej  odporúčame uprednostnenie komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu, poštovej služby pred osobnou návštevou.

Vaše požiadavky sme pripravení prijať na:
na tel. čísle +421 41 707 17 11 – spojovateľ
e- mailová adresa: podatelna@sevak.sk

alebo na adrese:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 Žilina

Kontakty na zákaznícke centrá a fakturačné údaje sú uvedené na:
https://www.sevak.sk/kontakty/