Vážení zákazníci.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na podvodné správy s výzvou na úhradu nezaplatenej faktúry, úhradu nedoplatku a pod., ktoré sa predstavujú ako telefónne číslo resp. e mailová adresa spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Upozorňujeme našich zákazníkov a odberateľov, aby v žiadnom prípade neklikali na odkazy v správach, a nezadávali osobné ani platobné údaje, ak sú od nich požadované. Zabránite tak tomu, aby ste sa stali obeťou podvodu.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. pri komunikácii s klientmi nevyžaduje použitie odkazov, zadávanie osobných alebo platobných údajov ap. V prípade kontaktovania klientov s upozornením na nedoplatky, neuhradené faktúry ap. vyzýva na klientov komunikáciu prostredníctvom telefonického kontaktu.