Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. ponúka na odpredaj nasledovné nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľká Bytča:

  • prevádzková budova súpisné číslo 400, postavená na pozemku CKN 1742/22,
  • sklad bez súpisného čísla, postavený na pozemku CKN 1742/23,
  • parcela CKN 1742/22 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2,
  • parcela CKN 1742/23 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2,
  • parcela CKN 1742/24 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1191 m2

Objekt je oplotený, so samostatným vchodom z ulice Hlinická. Je napojený na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrická energia, plyn).

Bližšie informácie a možnosť obhliadky objektu sú možné v čase od 14.03.2023 do 31.03.2023 po predchádzajúcej dohode na e mailovej adrese lydia_holla@sevak.sk

Kúpna cena dohodou.

Záujemcovia o odkúpenie objektu môžu písomnú ponuku s uvedenou cenou doručiť na adresu sídla spoločnosti:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 Žilina

v termíne do 31.03.2023.

Obálku s ponukou prosíme označiť: „Veľká Bytča“ NEOTVÁRAŤ

Foto objektu nájdete na odkazoch nižšie

Administratívna budova Bytča 1

Administratívna budova Bytča 2

Administratívna budova Bytča 3