Oznamujeme našim zákazníkom, že Zákaznícke centrum v Čadci sídli od 01.02.2021 na novej adrese – U Kyzka 751 v Čadci.

Všetky ostatné kontakty ostávajú zachované.

Z dôvodu pretrvávajúcich epidemiologických opatrení je Zákaznícke centrum naďalej pre verejnosť uzatvorené. Odporúčame Vám využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu.