Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje záujemcom o konzultácie k zmluvám o prevode majetku verejných vodovodov a verejných kanalizácií a k zmluvám o zriadení vecného bremena, že konzultácie sú poskytované v dňoch:

Pondelok, streda, piatok
od 7,00 do 11,00 hod. a od 12,00 do 14,00 hod.

 

Konzultáciu je možné vopred si dohodnúť na e mailovej adrese: dana_strazovcova@sevak.sk