Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje zákazníkom a odberateľom, že s účinnosťou od 06.09.2021 platia nové ceny vodného a stočného.

Informácie sú dostupné na nasledujúcom odkaze:

https://www.sevak.sk/zakaznici/dodavka-pitnej-vody-odvedenie-odpadovych-vod/platby-a-cena-vodne-a-stocne/cena-vodneho-a-stocneho/