Vážení odberatelia, producenti.

V prípade vášho záujmu o
– vystavenie faktúry na vodné/stočné mimo harmonogramu,
– vykonanie odpočtu vodomeru mimo harmonogramu

Vám budú uvedené služby poskytnuté na základe Objednávky – Mimoriadne vyúčtovanie vodného/stočného na odbernom mieste mimo harmonogramu

Vyplnenú a podpísanú objednávku zašlite na adresu: podatelna@sevak.sk

Vašu požiadavku následne spracujeme a vystavíme faktúru na vodné a stočné.

Vystavenie faktúry a vykonanie odpočtu mimo harmonogramu je podľa Cenníka výkonov a služieb spoplatnená služba.