Dňa 20.03.2023 došlo na ulici 1. mája v Žiline, v priestore oproti autobusovému nástupišťu vpravo smerom k železnici k zborteniu stropu kanalizácie, následkom je aj poškodenie vozovky v uvedenom úseku.
Zamestnanci spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. na odstránení následkov havárie intenzívne pracujú. Nakoľko ide o haváriu väčšieho rozsahu, predpoklad termínu jej odstránenia zatiaľ nevieme určiť.
Informácie budeme aktualizovať.
Účastníkov cestnej premávky prosíme o ohľaduplnosť počas odstraňovania následkov havárie našimi zamestnancami.