Zoznam sprostredkovateľov SEVAK 202010

Zoznam sprostredkovateľov, ktorí na základe zmluvných pokynov spracúvajú osobné údaje vmene spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.:

Účel spracúvaniaNázov sprostredkovateľaIČO sprostredkovateľa
Poskytovanie služieb pri výkupe nehnuteľností a pri zriaďovaní vecných bremien k nehnuteľnostiamMMC INVEST, s.r.o.36 852015
Poskytovanie služieb pri výkupe nehnuteľností a pri zriaďovaní vecných bremien k nehnuteľnostiamAAD GROUP, a.s.45 398 828
Poskytovanie služieb pri výkupe nehnuteľností a pri zriaďovaní vecných bremien k nehnuteľnostiamSVS - inžiniering, s.r.o.36 426 687
Poskytovanie služieb pri výkupe nehnuteľností a pri zriaďovaní vecných bremien k nehnuteľnostiamPROMA INVEST, s.r.o.36 438 626
Poskytovanie služieb pri výkupe nehnuteľností a pri zriaďovaní vecných bremien k nehnuteľnostiamStVS - servising, s.r.o.44935668
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávaniaEUROKONZULT, s.r.o.36 433 306
Poskytovanie služieb externého fotografa Mgr. Milan Kosec - PANORÁMA34936521
Poskytovanie IT služiebWebSupport, s.r.o.36421928
Poskytovanie IT služiebTRIVIUM.SK, s.r.o.50690663

Aktualizované: 13. 10. 2020

2021-01-26T17:09:03+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29