HS Špeciálne činnosti

Hospodárske stredisko Špeciálne činnosti okrem prác na verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v správe spoločnosti ponúka mestám, obciam, podnikateľským subjektom a fyzickým osobám služby vozidlami špeciálnej dopravy.

Popis vozidiel je v priloženom súbore.

Špeciálne vozidlá.pdf

2020-05-06T12:56:34+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29