Vybrané ukazovatele za rok2020
Nadobúdacia hodnota HIM vodovodov (tis. EUR)121 897
Zostatková hodnota HIM vodovodov (tis. EUR)47 762
Nadobúdacia hodnota HIM kanalizácií (tis. EUR)
168 382
Zostatková hodnota HIM kanalizácií (tis. EUR)85 980