Vybrané ukazovatele za rok2019
Nadobúdacia hodnota HIM vodovodov (tis. EUR)118 503
Zostatková hodnota HIM vodovodov (tis. EUR)48 013
Nadobúdacia hodnota HIM kanalizácií (tis. EUR)
166 420
Zostatková hodnota HIM kanalizácií (tis. EUR)89 967