Ekonomické ukazovatele

Vybrané ukazovatele za rok2016
Nadobúdacia hodnota HIM vodovodov (tis. EUR)109 637
Zostatková hodnota HIM vodovodov (tis. EUR)49 603
Nadobúdacia hodnota HIM kanalizácií (tis. EUR)
221 235
Zostatková hodnota HIM kanalizácií (tis. EUR)130 931
2017-12-14T14:35:01+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29