Ekonomické ukazovatele

Vybrané ukazovatele za rok2019
Nadobúdacia hodnota HIM vodovodov (tis. EUR)118 503
Zostatková hodnota HIM vodovodov (tis. EUR)48 013
Nadobúdacia hodnota HIM kanalizácií (tis. EUR)
166 420
Zostatková hodnota HIM kanalizácií (tis. EUR)89 967
2017-12-14T14:35:01+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29