Kontakty pre médiá

Mgr. Dagmar Rošková

Kontakt:
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Tel.: +421 (0) 41 707 17 11
e mail: dagmar_roskova@sevak.sk

2020-07-06T11:13:34+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29