Vodné a stočné - úhrady

Aké základné informácie je potrebné uviesť v žiadostiach aby boli čo najskôr vybavené?

2018-12-29T21:37:46+01:00

Pre rýchlejšie spracovanie požiadaviek zákazníkov je potrebné v žiadostiach uviesť najmä: Meno a priezvisko alebo obchodné meno Názov ulice, číslo, obec Číslo a adresa odberného miesta (uvedené v zmluve, faktúre) Číslo zákazníckeho účtu (uvedené v zmluve) Číslo faktúry (uvedené vo faktúre) Číslo upomienky (uvedené v upomienke) Kontaktné telefónne číslo

Aké základné informácie je potrebné uviesť v žiadostiach aby boli čo najskôr vybavené?2018-12-29T21:37:46+01:00

Chcel by som dostávať SMS pripomienky pri zistení, že faktúra nie je uhradená, ako mám postupovať?

2022-06-28T13:45:13+02:00

SMS pripomienky je bezplatná služba, ktorá sa zasiela odberateľom na mobilné telefónne číslo.  Mobilné telefónne číslo je potrebné nahlásiť písomne na adresu Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovú adresu: podatelna@sevak.sk

Chcel by som dostávať SMS pripomienky pri zistení, že faktúra nie je uhradená, ako mám postupovať?2022-06-28T13:45:13+02:00

Vyúčtovaná spotreba vody vo faktúre za vodné a stočné sa mi zdá byť vysoká, ako mám postupovať, musím faktúru uhradiť?

2022-06-28T13:47:15+02:00

Najskôr je potrebné overiť si údaje na meradle s údajmi uvedenými vo faktúre. Ak údaje na faktúre nie sú správne je potrebné faktúru uhradiť a bezodkladne reklamovať písomne na adrese Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., alebo na e-mailovej adrese: podatelna@sevak.sk. Reklamácia musí obsahovať napr. odpočet meradla + foto alebo iné informácie, ktoré  potvrdzujú nesprávne údaje uvedené vo faktúre.

Vyúčtovaná spotreba vody vo faktúre za vodné a stočné sa mi zdá byť vysoká, ako mám postupovať, musím faktúru uhradiť?2022-06-28T13:47:15+02:00

Aký poplatok účtujete v prípade, ak je dom neobývaný?

2018-12-29T21:22:28+01:00

Ak je v nehnuteľnosti meradlo a fakturuje sa spotreba podľa odpočtu meradla. Pri neobývanom dome  sa nepredpokladá spotreba t.j. vodomer nemôže zaznamenať žiadny stav a spotreba musí byť nulová.

Aký poplatok účtujete v prípade, ak je dom neobývaný?2018-12-29T21:22:28+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Telefón: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
Go to Top