Reklamačný poriadok – iné služby

2017-12-14T14:33:21+01:00

- ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu práv a nárokov za vady v poskytovaných službách a na dodaných výrobkoch Dokumenty Reklamačný poriadok - iné služby.pdf (2010-12-21)