Vedúci čistiarne odpadových vôd

2021-10-13T14:38:16+02:00

Pracovná ponuka Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície Vedúci čistiarne odpadových vôd Pracovná pozícia sa obsadzuje na dobu určitú, s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú s nástupom od 01.01.2022 Náplňou práce uvedenej pracovnej pozície je riadenie prevádzky ČOV v súlade s prevádzkovým poriadkom, zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákonom o vodách v aktuálnom znení a v znení vykonávacích predpisov a zákonom o BOZP, vrátane jeho vykonávacích predpisov. Požiadavky na kandidáta: Vzdelanie: VŠ II. stupeň technické zameranie Odborná prax: predchádzajúca odborná prax je [...]