V dňoch 12. až 14. septembra 2022 sa v Šamoríne konal 36. ročník celoslovenskej súťaže vodárenských pracovníkov. Organizátormi podujatia boli Asociácia vodárenských spoločností a Bratislavská vodárenská spoločnosť.
Súťaž prebiehala v dvoch disciplínach
– A montáž vodovodného potrubia
– B vyhľadanie a vytýčenie poruchy na potrubí
Súťažiaci mali stanovené časové limity na splnenie disciplíny, súčasťou hodnotenia je aj dodržanie správneho pracovného postupu a bezpečnosti pri práci.
Zástupcovia našej spoločnosti sa tradične umiestňujú na popredných miestach, a inak to nebolo ani tento rok. V disciplíne A sme sa umiestnili na 2. mieste, v disciplíne B na 4. mieste. V celkovom poradí sa SEVAK, a.s. umiestnil na 2. mieste.