Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. zakazuje občanom vypúšťanie zrážkových vôd do splaškovej verejnej kanalizácie. Viac informácií v priloženom dokumente.

Zakaz_vypust_text