Zákaz vypúšťania zrážkových vôd do splaškovej verejnej kanalizácie

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. zakazuje občanom vypúšťanie zrážkových vôd do splaškovej verejnej kanalizácie. Viac informácií v priloženom dokumente.

Zakaz_vypust_text

2021-01-27T10:20:26+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29