Výzva – na pripojenie na verejný vodovod/kanalizáciu “ Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29