Upratovanie priestorov spoločnosti SEVAK a.s. a doplnkové služby – výzva na predkladanie ponuky

2020-07-21T14:48:44+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29