Preventívne opatrenia proti šíreniu korona vírusu COVID-19 AKTUALIZÁCIA k 10.06.2020

Vážení návštevníci, zákazníci, odberatelia

V nadväznosti na priaznivú aktuálnu situáciu, a súvisiace s opatrenia pred možnou nákazou koronavírusom COVID-19, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje návštevníkom, zákazníkom, odberateľom, že všetky činnosti vykonáva v plnom rozsahu.

Vzhľadom k pretrvávajúcim hygienickým opatreniam Vás prosíme o porozumenie,  trpezlivosť a tiež dodržiavanie pokynov, ktoré dostanete pri vstupe do budovy.

Upozorňujeme Vás, že na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.06.2020, naďalej platí povinnosť používať ochranné rúška resp. iný spôsob prekrytia dýchacích ciest (nos, ústa) v interiéroch budov.

Naši zamestnanci používajú pri osobnom kontakte ako aj pri výkone činností v interiéri ochranné rúška a dodržiavajú hygienické opatrenia na Vašu aj ich ochranu. Preto prosím rešpektujte ich pokyny.

Naše pracoviská sú denne dezinfikované.

Naďalej Vám odporúčame  aby ste žiadosti o vyjadrenie, žiadosti o zriadenie pripojenia na VV a VK, a iné písomnosti adresovali spoločnosti poštou na adresu sídla spoločnosti v Žiline na Bôrickej ceste 1960, alebo elektronicky na adresu: podatelna@sevak.sk. Na žiadosti uvádzajte prosím Vaše telefónne číslo alebo emailovú adresu.

Platby Vám odporúčame realizovať prostredníctvom internetbankingu, alebo prevodom na účet.

Vaše požiadavky sme pripravení prijať na:
na tel. čísle +421 41 707 17 11 – spojovateľ
e- mailová adresa: podatelna@sevak.sk
Kontakty na zákaznícke centrá sú uvedené na:
https://www.sevak.sk/kontakty/

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za porozumenie

2020-06-11T09:21:54+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29