Preventívne opatrenia proti šíreniu korona vírusu COVID-19 AKTUALIZÁCIA k 02.11.2020

Vážení návštevníci, zákazníci, odberatelia

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ubezpečuje svojich zákazníkov a klientov, že všetky procesy súvisiace s výrobou, úpravou a dodávkou pitnej vody a likvidáciou odpadových vôd sú plnohodnotne zabezpečené.

Zároveň oznamujeme, že s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania sú pre verejnosť uzatvorené pracoviská:

Zákaznícke centrá v Žiline a v Čadci,

Pokladňa a podateľňa v sídle spoločnosti

Osobné návštevy pre účel konzultácií k vyjadrovacím činnostiam

V termíne od 02.11.2020 do odvolania obmedzujeme poskytovanie nasledovných služieb pre externých zákazníkov (služby na objednávku):

Vývoz žúmp a septikov

Čistenie kanalizácie

Dovoz pitnej vody

Žiadame návštevníkov, zákazníkov, odberateľov, aby žiadosti o vyjadrenie, žiadosti o zriadenie pripojenia na VV a VK, a iné písomnosti adresovali spoločnosti výlučne poštou na adresu sídla spoločnosti v Žiline na Bôrickej ceste 1960, alebo elektronicky na adresu: podatelna@sevak.sk.

Na písomnostiach uvádzajte prosím Vaše telefónne číslo alebo emailovú adresu.

Platby žiadame realizovať prostredníctvom internetbankingu, alebo prevodom na účet. Po pripísaní platby na účet spoločnosti, bude so zákazníkom dohodnutý spôsob vyzdvihnutia si vyjadrenia.

Vaše požiadavky sme pripravení prijať na:
na tel. čísle +421 41 707 17 11 – spojovateľ
e- mailová adresa: podatelna@sevak.sk
Kontakty na zákaznícke centrá a fakturačné údaje sú uvedené na:
https://www.sevak.sk/kontakty/

Zároveň si dovoľujeme ubezpečiť našich odberateľov a producentov, že aj v tejto mimoriadnej situácii, keď je hygiena jedným z kľúčových faktorov úspechu v boji proti šíreniu vírusu, je našou prioritou zabezpečiť Vám:

– pravidelnú a plynulú dodávku pitnej vody verejným vodovodom
– nepretržité odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme za porozumenie

2020-11-02T10:01:56+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29