Podporili sme Čarovné vody Slovenska

Sme radi, že sme mohli podporiť vydanie úžasnej knihy Čarovné vody Slovenska

Celú si ju môžete pozriet na tomto odkaze:

https://www.cbs.sk/knihy/carovne-vody/

2018-12-16T22:25:57+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • Nahlásenie stavu vodomeru – bezplatná linka (v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod.):

  • +421 (0) 800 500 852