Oznámenie o zmene prevádzkových hodín od 1.1.2019

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme našim zákazníkom, že pre zákaznícke centrá  a pokladňu 

platia od 01.01.2019 nové prevádzkové hodiny:

Pondelok       8 00 – 12 00 hod. , 13 00 – 15 00 hod.

Utorok            8 00 – 12 00 hod. , 13 00 – 15 00 hod.             

Streda            8 00 – 12 00 hod. , 13 00 – 16 00 hod.

Štvrtok           8 00 – 12 00 hod. , 13 00 – 15 00 hod.

Piatok             8 00 – 12 00 hod.

 
2018-10-25T16:12:34+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29