Oznámenie o zmene konzultačných hodín vyjadrovacej činnosti

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme našim zákazníkom, že pre vyjadrovaciu činnosť platia konzultačné hodiny:

STREDA 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.

2019-09-06T10:31:16+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29