O Z N Á M E N I E

Oznamujeme našim zákazníkom, že pre vyjadrovaciu činnosť platia konzultačné hodiny:

STREDA 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.