OZNAM – zmena sídla Zákazníckeho centra v Čadci

Oznamujeme našim zákazníkom, že Zákaznícke centrum v Čadci sídli od 01.02.2021 na novej adrese – U Kyzka 751 v Čadci.

Všetky ostatné kontakty ostávajú zachované.

Z dôvodu pretrvávajúcich epidemiologických opatrení je Zákaznícke centrum naďalej pre verejnosť uzatvorené. Odporúčame Vám využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu.

2021-01-29T14:18:31+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29