OZNAM – Začatie realizácie stavby rekonštrukcie kanalizácie ul. J.Milca v Žiline

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. informuje verejnosť o začatí realizácie stavby „SKK Žilina – ul.1.Mája – rekonštrukcia kanalizácie BT DN 600/400mm“.

Rekonštrukcia kanalizácie bude realizovaná v dĺžke 105 m v úseku ulice 1.Mája od križovatky s ulicou Jána Milca po križovatku s ulicou Štefánikova.
Počas realizácie stavby bude uvedený úsek neprejazdný (s výnimkou trolejbusov MHD).

Celková doba realizácie, vrátane konečných povrchových úprav, je predpokladaná do 60 dní od začatia realizácie. Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením a budú viesť v smere na Veľkú Okružnú (ulica Jána Milca – Daniela Dlabača – Moyzesova (Republiky) a smer ŽSR (ulica Mojzesova – Revolučná – Štefániková – Jána Milca).

Od nedele 21.03.2021, 12:00hod. bude funkčné dočasné dopravné značenie a všetky obchádzkové trasy, situáciu obchádzkových trás nájdete na tomto odkaze: https://www.sevak.sk/wp-content/uploads/2021/03/Vykres_1_1.pdf

V pondelok 22.03.2021 o 7:00 hod. začnú samotné stavebné práce. Realizácia bude zabezpečovaná dodávateľsky spoločnosťou TuCon, a.s.

2021-03-16T13:32:29+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29