OZNAM – dočasné obmedzenie poskytovania niektorých služieb

Vážení zákazníci.

Z dôvodu technických problémov pri zabezpečovaní prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií v termíne od 02.11.2020 do odvolania obmedzujeme poskytovanie nasledovných služieb pre externých zákazníkov (služby na objednávku):

  • vývoz žúmp a septikov
  • čistenie kanalizácie
  • dovoz pitnej vody

Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

2020-11-02T09:58:35+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29