Oprava a overenie vodomerov na rok 2020 – 2022 – výzva na predloženie ponuky

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyhlasuje výzvu na predloženie ponúk na poskytnutie služby „Oprava a overenie vodomerov na rok 2020 – 2022“.

Podrobnosti sú uvedené v priloženom dokumente.

SutPodklVod_19_06_2020

2020-06-19T11:48:45+02:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29