Žilina – Trnové – kanalizácia projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

PriruckaTrnove.pdf