Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
– projekt spolunancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie

metodicka-prirucka-horne-kysuce.pdf