Celozávodná dovolenka 2019 a nestránkový deň

O Z N Á M E N I E

OZNAMUJEME  NAŠIM ZÁKAZNÍKOM, ŽE Z DÔVODU ČERPANIA CELOZÁVODNEJ DOVOLENKY V DŇOCH 27.12.2019 – 31.12.2019

A Z PREVÁDZKOVÝCH DôVODOV DŇA 18.12.2019 BUDÚ VŠETKY PRACOVISLÁ SPOLOČNOSTI   Z A T V O R  E N É.

V PRÍPADE PORUCHY KONTAKTUJTE PRACOVISKO DISPEČINGU:
041/707 17 29, 0905/575 347

Celozavodna dovolenka 2019.pdf

Nestrankovy den 18_12_2019.pdf

2019-11-18T08:17:05+01:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: https://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29