VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY

Zmluvy

zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie vrát. DPH (€) Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Dodatok č. 1 Mesto Rajecké Teplice Budúca nájomná zmluva - kanalizácia - 12.01.2011 13.01.2011  
606/2010 Obec Terchová Budúca nájomná zmluva - kanalizácia 1,80 19.01.2011 20.01.2011  
589/2010 Mesto Čadca, Nám. slobody č.30, 022 01 Čadca,00313971 Zmluva o nájme - vodovod 1,00 s DPH 21.01.2011 21.01.2011  
Dodatok č. 2 Obec Terchová Zmluva o nájme - vodovod - 02.02.2011 03.02.2011 31.12.2015
608/2011 Obec Staškov Zmluva o nájme - vodovod 4,80 09.02.2011 10.02.2011  
48/2011 Obec Kotrčina Lúčka Budúca nájomná zmluva - vodovod 1,80 26.02.2011 27.02.2011  
72/2011 Obec Teplička nad Váhom Budúca nájomná zmluva - kanalizácia 1,80 04.03.2011 05.03.2011  
73/2011 Obec Teplička nad Váhom Budúca nájomná zmluva - kanalizácia 1,80 04.03.2011 05.03.2011  
74/2011 Obec Teplička nad Váhom Budúca nájomná zmluva - kanalizácia 1,80 04.03.2011 05.03.2011  
78/2011 Obec Teplička nad Váhom Budúca nájomná zmluva - kanalizácia 1,80 04.03.2011 05.03.2011  
75/2011 Obec Teplička nad Váhom Budúca nájomná zmluva - vodovod 1,80 04.03.2011 05.03.2011  
76/2011 Obec Teplička nad Váhom Budúca nájomná zmluva - vodovod 1,80 04.03.2011 05.03.2011  
77/2011 Obec Teplička nad Váhom Budúca nájomná zmluva - vodovod 1,80 04.03.2011 05.03.2011  
604/2010 VÁHOSTAV-SK, a.s. S ČOV Žilina-intenzifikácia, zmluva o dielo na zhotovenie stavby 12 568 428,00 11.03.2011 12.03.2011  
590/2010 Amberg Engineering Slovakia s.r.o. S ČOV Žilina-intenzifikácia, zmluva o poskytnutí služieb 224 315,00 07.02.2011 14.03.2011  
46/2011 Obec Konská Zmluva o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku - kanalizácia - 16.03.2011 17.03.2011  
108/2011 Obec Makov Zmluva o zriadení vecného bremena 78,06 23.03.2011 24.03.2011  
97/2011 Obec Teplička nad Váhom Zmluva o nájme - kanalizácia 4,80 26.03.2011 27.03.2011  
609/2010 Obec Staškov Kúpna zmluva - kanalizácia 3,33 01.04.2011 02.04.2011  
52/2011 SR - Detský domov Vysoká nad Kysucou Zmluva o zriadení vecného bremena 830,96 11.04.2011 12.04.2011  
Zmluva č. 145/2011 - inominátna Vodárenské združenie Stredných Kysúc, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno n/Kys., 45735646 Prevod projektovej dokumentácie - 13.05.2011 11.05.2011  
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 191/2008 Obec Strečno Zmluva o nájme - kanalizácia - 20.05.2011 19.05.2011  
Zmluva č. 144/2011 o postúpení investičných práv Vodárenské združenie Stredných Kysúc, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno n/Kys., 45735646 Postúpenie investičných práv na stavbu Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - 22.05.2011 20.05.2011 31.12.2013
268/2011 Obec Ovčiarsko Darovacia zmluva - vodovod - 15.09.2011 16.06.2011  
162/2011 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zmluva o zriadení vecného bremena 156,00 21.06.2011 22.06.2011  
163/2011 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zmluva o zriadení vecného bremena 114,00 21.06.2011 22.06.2011  
164/2011 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zmluva o zriadení vecného bremena 444,00 21.06.2011 22.06.2011  
166/2011 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zmluva o zriadení vecného bremena 156,00 21.06.2011 22.06.2011  
167/2011 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zmluva o zriadení vecného bremena 444,00 21.06.2011 22.06.2011  
165/2011 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zmluva o zriadení vecného bremena 1 464,00 22.06.2011 23.06.2011  
168/2011 Žilinský samosprávny kraj Zmluva o zriadení vecného bremena 910,00 29.06.2011 30.06.2011  
186/2011 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Zmluva o zriadení vecného bremena 805,00 06.07.2011 07.07.2011  
180/2011 Obec Stránske Budúca nájomná zmluva - kanalizácia - 28.07.2011 29.07.2011  
607/2011 Obec Skalité Zmluva o nájme - vodovod 2 764,80 (4,80) 30.07.2011 31.07.2011  
266/2011 Obec Hôrky Darovacia zmluva - vodovod - 25.08.2011 26.08.2011  
297/2011 Mesto Krásno nad Kysucou Kúpna zmluva 3 426,24 30.09.2011 01.10.2011  
331/2011 Mesto Krásno nad Kysucou Zmluva o budúcej zmluve 1 541,81 30.09.2011 01.10.2011  
311/2011 Obec Olešná Kúpna zmluva - vodovod 12,00 05.10.2011 06.10.2011  
272/2011 Obec Olešná Budúca kúpna zmluva - kanalizácia 10,00 06.10.2011 07.10.2011  
321/2011 VÁHOSTAV-SK, a.s. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce 11 653 239,48 13.10.2011 14.10.2011  
6177/11/44698 Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o účelovom úvere 20 000 000,00   17.10.2011  
6178/11/44698 Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam     18.10.2011  
6179/11/44698 Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam     18.10.2011  
260/2011 FCP-SK s.r.o. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce, zmluva o poskytnutí služieb 306 960,00 25.08.2011 24.10.2011  
349/2011 Obec Varín Zmluva o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku - vodovod - 27.10.2011 28.10.2011  
Dodatok č. 6 Obec Kunerad Zmluva o nájme - vodovod - 03.11.2011 04.11.2011  
505/2010 + Dodatok č.1 Obec Teplička nad Váhom Zmluva o nájme - vodovod, kanalizácia 4,80 12.11.2011 13.11.2011  
431/2011 Obec Rudina Zmluva o nájme - vodovod 4,80 10.12.2011 11.12.2011 31.12.2016
386/2011 Obec Turie Zmluva o nájme - vodovod, kanalizácia 2,40 10.12.2011 11.12.2011  
425/2011 Mesto Rajecké Teplice Zmluva o nájme - kanalizácia 4,00 EUR/rok 11.12.2011 11.12.2011  
Dodatok č. 2 Mesto Žilina Zmluva o odovzdaní a prevzatí hmotného majetku - vodovod - 14.12.2011 15.12.2011  
103/2011 Obec Makov Zmluva o nájme - vodovod 4,80 27.12.2011 28.12.2011  
577/2010 Obec Vysoká nad Kysucou Zmluva o nájme - vodovod 4,80 29.12.2011 30.12.2011  
347/2011 Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,00321796 Zmluva o nájme - vodovod, kanalizácia 3,00 EUR 12.02.2014 30.01.2012  
[CNW:Counter]