Zmluvy 2018

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva č. 1738/2017 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctvaObec Lysica, Lysica č. 138, 013 05 Lysica, IČO: 00321460Prevod vlastníckeho práva k PD a práv k pozemkom - kanalizácia-15.1.201816.1.2018
2017-12-14T14:27:40+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • +421 (0) 41 700 31 50
  • +421 (0) 905 575 347