Zmluvy 2017

Zverejňované podľa Zákona č. 546/2010 Z.z. a podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Názov zmluvyDodávateľ adresa IČOPredmet zmluvyHodnota predmetu zmluvy vrátane DPH (€)Dátum uzavretia zmluvyDátum zverej. zmluvyDátum ukončenia zmluvy
Zmluva č. 1673/2017 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaObec Raková, Ústredie č. 140, 023 51 Raková, IČO: 00314234Povinnosť zriadiť v budúcnosti vecné bremeno - vodovod-21.11.201722.11.2017
Kúpna zmluva č. 1638/2017Obec Teplička n/Váhom, Námestie sv. Floriána č. 290/2, 013 01 Teplička n/Váhom, IČO: 006482645Kúpa verejného vodovodu v k.ú. Teplička n/Váhom12,0029.11.201730.11.2017
Kupna zmluva č. 1639/2017Obec Teplička n/Váhom, Námestie sv. Floriána č. 290/2, 013 01 Teplička n/Váhom, IČO: 006482645Kúpa verejného vodovodu v k.ú. Teplička n/Váhom12,0029.11.201730.11.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 701/2017Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko č. 16, 010 04 Žilina, IČO: 00648965Povinnosť strpieť na pozemku vybudovaný verejný vodovod12,001.12.20174.12.2017
Zmluva č. 1685/2017 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremenaMesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192Povinnosť zriadiť v budúcnosti vecné bremeno - vodovod -15.12.201718.12.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1692/2017Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča, IČO: 00321192Povinnosť strpieť na pozemku vybudovaný verejný vodovodBezodplatne15.12.201718.12.2017
Zmluva o nájme č. 1697/2017Obec Veľká Čierna, Veľká Čierna č. 75, 015 01 Rajec, IČO: 00632724Nájom verejného vodovodu12,0020.12.201721.12.2017
2018-01-23T16:08:33+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • +421 (0) 41 700 31 50
  • +421 (0) 905 575 347