VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Zákaznícke centrum Čadca

Čo v ňom nájdete a čo vybavíte ? Sú to tieto činnosti :

1. Vyjadrovacia činnosť (bola k 31.3.2017 presunutá do Žiliny).

Od 1.4.2017 Zákaznícke centrum Čadca zabezpečuje iba administratívu pre vyjadrovaciu činnosť k projektovej dokumentácii rodinných domov (napr. preberanie žiadostí o vyjadrenie k projektu rodinného domu, odovzdanie vyjadrenia k rodinnému domu).

Vyjadrovacie činnosti (informácie o existujúcich sieťach, o možnostiach napojenia, o ochranných pásmach, zakresľovanie podzemných vedení, vyjadrenia k projektovej dokumentáci) sa vykonávajú v sídle spoločnosti na adrese:


Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 Žilina.

2. Žiadosti o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky 
(vydávanie, prijímanie a evidencia žiadostí)

3. Zmluvné vzťahy
(informácie o zmluvných podmienkach, o faktúrach, platbách, cenách, uzatváranie zmlúv na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd, ich zmeny, nahlasovanie stavu vodomeru, poruchy vodomeru, žiadosť o preskúšanie vodomeru)

4. Reklamácie, podnety, sťažnosti

 Služby poskytujeme pre domácnosti aj pre ostatných odberateľov.

 

 
[CNW:Counter]