VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)
Vážení odberatelia,

v prípade, že zamestnanec našej spoločnosti nemohol vykonať odpočet meradla z dôvodu neprítomnosti odberateľa a zanechal odkaz, môžete stav na meradle nahlásiť od 01.09.2015 prostredníctvom nasledovného formulára :
Identifikačné údaje odberateľa/producenta
Obchodné meno/meno a priezvisko:*

Ulica:*           

Číslo súpisné/orientačné:*

Mesto/Obec:*

PSČ:*

Technické číslo odberu:* (vo faktúre)

Číslo meradla:* (na meradle)

Stav na meradle v m3: * (na meradle)

Dátum odpočtu:*

Telefonický kontakt:*

Email:

*povinné položky, bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný

1) Údaje z formulára budú slúžiť pre účely vystavenia faktúry.
2) V prípade, že naša spoločnosť stav na meradle neobdrží, dodávateľ vyúčtuje odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia a rozdiely zúčtuje pri najbližšej fakturácii.
[CNW:Counter]