VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Reklamácie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd

 

Reklamácie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou sa riadia reklamačným poriadkom.

Reklamačný poriadok ustanovuje podrobnosti o rozsahu práv a nárokov pri odbere pitnej vody z verejného vodovodu a pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, zodpovednosti za vady, vrátane spôsobu určenia nárokov vyplývajúcich z tejto zodpovednosti a o spôsobe, postupe a mieste ich uplatňovania.

 

 
[CNW:Counter]