VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Kanalizácia (okres Žilina)

UPOZORNENIE !
Dokumenty a formuláre uvedené na tejto podstránke slúžia výhradne pre zákazníkov napájajúcich sa na verejnú kanalizáciu, vybudovanú v rámci projektu "
Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie", spolufinancovaného z fondu Európskej únie - ISPA.

Použitie formulárov :

"Žiadosť 6" - použijú zákazníci, pre ktorých je stavebným úradom mesto Žilina
"Žiadosť 7" - použijú zákazníci, pre ktorých je stavebným úradom obec
"Dohoda 1", "Dohoda 2", "Dohoda 3" - použijú zákazníci podľa usmernenia kompetentných zamestnancov (Obec, SEVAK, a.s.)
Dokumenty


- technické podmienky a pokyny pre zriadenie odberného miesta na kanalizačnej prípojke a pre prevádzkovanie kanalizačnej prípojky

(2008-07-11)

- všeobecné podmienky a pokyny pre zriadenie pripojenia na verejnú kanalizáciu

(2009-03-12)

- o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu v rámci projektu ISPA - platná iba pre mestá okresu Žilina

(2012-06-12)

- o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu v rámci projektu ISPA - platná iba pre obce okresu Žilina

(2012-06-12)

 
[CNW:Counter]