VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Elektronická faktúra

Žiadosť o zasielanie elektronickej faktúry
Identifikačné údaje odberateľa/producenta
Obchodné meno/meno a priezvisko:*

Ulica:*           

Číslo súpisné/orientačné:*

Mesto/Obec:*

PSČ:*

Názov bankového ústavu:           

Číslo účtu IBAN:           

BIC:           

Číslo zmluvy:*

Email na zasielanie elektron. faktúry:*

Telefonický kontakt:*

*povinné položky, bez ich vyplnenia nebude formulár odoslaný

1) Elektronická faktúra bude aktivovaná pre všetky odberné miesta podľa čísla zmluvy.
2) V prípade, že odberateľ požaduje zriadiť elektronické faktúry na viac zmlúv (odberateľ má väčší počet odberných miest) , je potrebné vypísať formulár "Žiadosť na zasielanie elektronickej faktúry" podľa počtu zmlúv uzatvorených našou spoločnosťou.
3) Vypísaním tejto Žiadosti odberateľ/producent vyjadruje Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry a Súhlas s Podmienkami pre zasielanie elektronickej faktúry, s ktorými sa oboznámil a plne im porozumel. Na znak slobodnej vôle, dobrovoľného a slobodného súhlasu tento formulár odosiela dodávateľovi.
4) Všetky dokumenty, ktoré súvisia so zasielaním elektronickej faktúry tvoria nedelitelnú súčasť zmluvy na dodávku vody verejným vodovodom a/alebo na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
[CNW:Counter]