Zákazníci

/Zákazníci
Zákazníci 2017-12-14T14:11:05+00:00
14.12, 2017

Elektronická faktúra

Žiadosť o zasielanie elektronickej faktúry 1) Elektronická faktúra bude aktivovaná pre všetky odberné miesta podľa čísla zmluvy. [...]

14.12, 2017

Nahlásenie stavu meradla (vodomeru)

Formulár pre nahlásenie stavu meradla (vodomeru) Vážení odberatelia, v prípade, že zamestnanec našej spoločnosti nemohol vykonať odpočet meradla z [...]

11.12, 2017

Práva a povinnosti odberateľov

1. Základné pojmy 1.1. Odberateľ vody (ďalej odberateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke [...]

11.12, 2017

Ochrana osobných údajov

Na tejto podstránke zverejňujeme informácie pre zákazníkov, ako spoločnosť nakladá s osobnými údajmi odberateľov. Viac informácií získate v priložených prílohách. [...]

11.12, 2017

Právne predpisy

Texty zákonov a vyhlášok: Zákon č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona [...]

11.12, 2017

Dokumenty na stiahnutie

INFORMÁCIA PRE PROJEKTANTOV S účinnosťou od 1.2.2008 boli v našej organizácii schválené Pravidlá pre zabezpečovanie vyjadrovacích činností, podľa ktorých [...]

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • +421 (0) 41 700 31 50
  • +421 (0) 905 575 347