VITAJTE
Vitajte na stránke Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina
AKTUALITY
Svetový deň vody - aktivity 2017

 

Pri príležitosti Svetového dňa vody každoročne naša spoločnosti organizuje viaceré aktivity, cieľom ktorých je propagácia pitnej vody a potreba jej ochrany.

 

Tento rok sme pripravili tri akcie:

 

1. Pre Súkromnú základnú školu na Oravskej ceste v Žiline bola zorganizovaná exkurzia na vodárenskom dispečingu v Žiline, návšteva Zákazníckeho centra v Žiline a prehliadka najväčšieho vodojemu v Žiline - Chrasť. Po exkurzii žiaci absolvovali jednoduchý test, v ktorom si overili vedomosti získané exkurziou. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní traja žiaci, ktorí dostali sladkú odmenu.


2. Pre Základnú školu s materskou školou v Súľove - Hradnej bola pripravená prednáška spojená s prezentáciou zásobovania Žiliny pitnou vodou ako aj filmový dokument o vybraných činnostiach, ktoré vykonávajú zamestnanci spoločnosti, napr. opravy a vyhľadávanie porúch, ďiaľkové odčítanie vodomerov, prácu analytického laboratória.

Aj tu sa žiaci na záver podrobili vedomostnému testu z prezentovanej témy a traja vyžrebovaní žiaci so správnymi odpoveďami boli odmenení.


3. Fotografická súťaž s názvom "Podoby vody" bola ďalšou aktivitou. Celkove sa jej zúčastnilo 49 autorov, ktorí poslali celkom 118 fotografií. Hodnotiaca komisia, v ktorej bol aj profesionálny fotograf stanovila poradie vo vyhlásených kategóriách:

 

Kategória do 18 rokov:

1. miesto Monika Brázdiková

2. miesto Silvia Kyselová

3. miesto Matej Čulák

 

Kategória nad 18 rokov:

1. miesto neudelené

2. miesto neudelené

3. miesto Simona Andričiková

 

Hodnotiaca komisia rozhodla udeliť cenu pre najmladšiu účastníčku súťaže 6 ročnú Sáru Krajčíkovú.

 

4. Ďalšou aktivitou spoločnosti bolo poskytnutie 30 % zľavy na minimálny rozbor vzorky pitnej vody pre občanov v okresoch Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto. Rozbory z odobraných a doručených vzoriek bude vykonávať naše akreditované laboratórium v Hornom Hričove.


Do stanoveného termínu (24.3.2017) prejavilo o túto službu záujem 39 zákazníkov. Do septembra 2017 sa budú priebežne tieto objednávky plniť.

Pre porovnanie, v roku 2016 to bolo 51 zákazníkov, roku 2015 to bolo 17 zákazníkov.

file file file file file file file file file file file file file
 
[CNW:Counter]