Reklamačný poriadok – iné služby

//Reklamačný poriadok – iné služby
– ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu práv a nárokov za vady v poskytovaných službách a na dodaných výrobkoch
2017-12-14T14:33:21+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • +421 (0) 41 700 31 50
  • +421 (0) 905 575 347