Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov2018-07-20T08:04:11+00:00

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené na našich internetových stránkach www.sevak.sk.  

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,  podľa konkrétneho účelu spracúvania:

NÁVŠTEVY a Informácie o spracúvaní osobných údajov SEVAK.pdf

Uchádzači o prácu a Informácie SEVAK

NEHNUTEĽNOSTI A ZMLUVNÉ VZŤAHY Informácie o spracúvaní OU SEVAK.pdf

KOMUNIKÁCIA A POŠTA a Informácie o spracúvaní OÚ-1.pdf

ODBERATELIA -PRODUCENTI a Informácie.pdf

OSTATNÍ ZMLUVNÍ PARTNERI a Informácie o spracúvaní OÚ -1.pdf

STOP NEPOCTIVCOM a Informácie o spracúvaní OÚ -1.pdf

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE a Informácie o spracúvaní OÚ-1.pdf

ŽIADOSTI A VYJADRENIA a Informácie o spracúvaní OÚ -1.pdf

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • +421 (0) 905 575 347