Ochrana osobných údajov

//Ochrana osobných údajov

Na tejto podstránke zverejňujeme informácie pre zákazníkov, ako spoločnosť nakladá s osobnými údajmi odberateľov.

Viac informácií získate v priložených prílohách.

(2016-02-17)

2018-06-21T09:51:19+00:00

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Phone: +421 (0) 41 707 17 11

Web: http://www.sevak.sk

  • Dispečing - hlásenie porúch:

  • +421 (0) 41 707 17 29
  • +421 (0) 41 700 31 50
  • +421 (0) 905 575 347